ทำการสำรวจ ห้องเย็น

ทำการสำรวจ ห้องเย็น

 ห้องเย็น

ห้องเย็น

ห้องเย็นเกจตรวจวัดอุณหภูมิกระไอกระแอมสารเคมีทำเรื่องเวลาเย็นช่องซึมซับ (SUCTION GAS TEMPERATURE)ปรกติสร้างมูลค่าแพงกว่าประโยชน์ SATURATED SUCTION GASTEMPERATURE ราว 3 องศาเซลเซียสองศาเซลเซียสถึงกระนั้นมิควรเหลือ 15 องศาองศาเซลเซียส มาตรวัดวาอากาศละอองน้ำสารเคมีผลิตข้อคดีค่ำลาดเลาส่ง (DISCHARGE GASTEMPERATURE)

                ห้องเย็น การสั่งงานระบบผลิตกรณีเวลาเย็น หากจัดแจงถ้าว่าเพื่อจะหากใช้คืนการงานระบบผลิตเหตุหนาว อุ่นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดไออุ่นอากาศเปล่าเหมาะสมต่ำต้อยกระทั่ง 35 องศาเซลเซียส พิจารณาอันดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องมือทับไออุ่นตรวจอุปกรณ์ควบคุมถ้าว่าดำเนินการเครื่องใช้เครื่องมือจุกไออุ่นเตือนอาศัยภายในสถานะพร้อมกันกินธุรกิจ เปอร์เซ็นต์การทำหน้าที่สรรพสิ่งเครื่องปั่นไฟบดกระไอกระแอมพักพิงข้างในที่ตั้งด้อยสุด

–              สตาร์ทเครื่อง-บิดวาล์ว

–              จำเป็นจะต้องอาศัยตรวจตรางานดำเนินงานเครื่องใช้เครื่องมือมิน้อยนิดกระทั่ง 15 นาที

–              หากขาดช่วงใช้คืนการทำงานระบบช่องว่างเหี้ยน

–              ปิดวาล์วสำาหรับมอบสารผลิตเรื่องมืดกำนัลพร้อมคณะคอยล์เวลาเย็นราว สิบ-15 นาทีเก่าดับเครื่องยนตร์

–              หายเครื่องมืออัดอุสุม-ปิดวาล์วหนทางซึมซับพร้อมทั้งกระแสส่ง

–              ค้างปั๊มธาราเลิกพัดลมกระบวนการหล่อตอนเย็น

–              มาตรตรวจวัดความดันกระไอกระแอมย่อหน้าตอนกลาง (INTERMEDIATE PRESSURE GAUGE)

–              หยิบยกรูปทรงถ้าว่าประจำการข้าวของเครื่องใช้ LOWSTAGE พร้อมทั้ง HI-STAGE แหวควรหรือเปล่า

–              เกจเปรียบแรงดันน้ำมันหล่อลื่น (OIL PRESSURE GAUGE)

–              ปกติคุณค่าความดันน้ำมันหล่อลื่นดำเนินการแดนราว 2-5 BAR

–              อุณหภูมิขณะที่ 80 ํ-140 ํ องศาเซลเซียส

–              เกจเทียบอุณหภูมิอุสุมสารเคมีผลิตข้อความกลางคืน ข้อความย่อยระหว่างกลาง

–              อุณหภูมิแพงกระทั่ง SATURATE SUCTIONGAS HI-STAGE ราวๆ 5-10 องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส

มาตรสั่งงานหากดำเนินการเครื่องปั่นไฟอัดไออุ่น

–              เกจสั่งงานความดันไออุ่นทิศานุทิศดูดซับ(SUCTION PRESSURE CONTROL)

–              ตั้งแต่งมูลค่าด้อยกระทั่งประโยชน์เปลืองการทำงานแย่สุดประมาณ5 องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส

–              เกจดูแลแรงดันกระแอมกระไอแนวทางส่ง(DISCHARGE PRESSURE CONTROL)

–              ตั้งขึ้นคุณค่าใช้คืนธุรกิจมิจำต้องเหลือ 16 BAR

–              เกจสั่งการแรงดันไอน้ำติดตาตรงกลาง(INTERMEDIATE PRESSURE CONTROL)

–              ติดตั้งคุณค่ากินธุรกิจราว เจ็ด-12 BAR

–              เกจสั่งงานความดันน้ำมันหล่อลื่น(OIL PRESSURE CONTROL)

–              ตั้งขึ้นคุณประโยชน์ใช้การงานไม่ควรน้อยกระทั่ง 2 BAR พร้อมด้วยยื้อระยะยกเลิกดำเนินการ 1 นาที

–              เกจสั่งงานอากาศไอมรรคดูด

–              จัดตั้งขึ้นราคาผิดแผกแตกต่างขณะที่ ACTURE SUCTION GAS TEMPERATURE พร้อมด้วย SATURATED SUCTION GAS TEMPERATURE ราว สอง – 0 องศาเซลเซียส

–              เกจควบคุมอากาศกระไอกระแอมครรลองส่ง (DISCHARGE GAS TEMPERATURE CONTROL)

–              เข้าประจำที่ค่าเปลืองงานเปล่าพ้น 140 องศาองศาเซลเซียส

–              เกจสั่งการอุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น(OIL PRESSURE CONTROL)

–              อากาศน้ำมันหล่อลื่นไม่เหมาะพ้น 80 องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส

             ห้องเย็น มาตรชั่งน้ำหนักความดันอุสุมซอยดูด (SUCTIONPRESSURE GAUGE)  โดยทั่วไป TEMPERATURE DIFFERANTIALอาศัยราว 3-สิบ  เซลเซียส  มาตรวัดวาแรงดันอุสุมทำนองคลองธรรมส่ง (DISCHARGE PRESSURE GAUGE) CONDENSING PRESSURE ต้องการแพงกว่า อุณหภูมิน้ำกินหรือว่าอากาศพื้นดินชำระคืนรูปหล่อตอนเย็น ประมาณ5-สิบ องศาองศาเซลเซียส
Tag : ออกแบบห้องเย็น,ห้องเย็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s