ลักษณะแบตเตอรี่

ลักษณะแบตเตอรี่

แบตเตอรี่แยกออกคือ 2 ตระกูลใหญ่ๆ แบบนี้ แบตเตอรี่ชนิดอัดกระแสไฟใหม่ได้ พร้อมทั้ง แบตเตอรี่อย่างอัดไฟฟ้าใหม่ไม่ได้ (ใช้แล้วทิ้ง) หากใช้กันใช้อย่างโด่งดังทั้งสองชนิดแบตเตอรี่ใช้แล้วทิ้งเรียกอีกอย่างว่า เซลล์ปฐมภูมิ ใช้ได้ครั้งเดียว เนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าที่ได้มาจากการเปลี่ยนของน้ำยาเคมีจนกระทั่งน้ำยาเคมีเปลี่ยนแปลงหมดกระแสไฟฟ้าก็จะหมดจากแบตเตอรี่ แบตเตอรี่สิ่งนี้เหมาะกับ ใช้ภายในอุปกรณ์ขนาดย่อมพร้อมทั้งอาจจะเปลี่ยนที่ได้สบาย ใช้กระแสไฟน้อยไม่ก็ภายในที่ที่ห่างไกลจากพลังงานกระแสไฟกระแสสลับในทางต่างกันแบตเตอรี่อย่างอัดกระแสไฟฟ้าใหม่ได้หรือว่าเซลล์ทุติยภูมิอาจอัดกระแสไฟฟ้าใหม่ได้ภายหลังไฟฟ้าหมด เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ทำแบตเตอรี่อย่างนี้สามารถทำเอากลับไปอยู่ในสภาพ

การณ์เดิมได้โดยการอัดไฟฟ้าเข้าไปใหม่ซึ่ง เครื่องมือที่ใช้อัดไฟนี้เรียกว่า ชาร์เจอร์ ไม่ก็ รีชาร์เจอร์แบตเตอรี่ประเภทอัดกระแสไฟฟ้าใหม่ได้ที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งใช้อยู่จนกว่าช่วงปัจจุบันนั่นคือ “เซลล์เปียก” หรือไม่แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด แบตเตอรี่อย่างนี้จะใส่ข้างในภาชนะที่มิได้ปิดผนึก หากแบตเตอรี่จะต้องอยู่ในตำแหน่งตั้งทุกเวลาพร้อมด้วยต้องเป็นขอบเขตที่ถ่ายเทอากาศ ได้เป็นเป็นอันดี เพื่อให้ถ่ายเทก๊าซ ไฮโดรเจน ที่ก่อกำเนิดจากปฏิกิริยาพร้อมทั้งแบตเตอรี่ประเภทจะมีปริมาณมาก
แบบอย่างสามัญของแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด คือว่าแบตเตอรี่รถยนต์ ซึ่งอาจจะจะให้พลังงานกระแสไฟฟ้าได้ถึงราว 10,000 วัตต์ในระยะเวลาสั้นๆ พร้อมทั้งมีกระแสตั้งแต่ 450 ถึง 1100 แอมแปร์ สารละลาย อิเล็กโตรไลต์ของแบตเตอรี่คือ กรดซัลฟิวริก ซึ่งอาจจะเป็นพิษภัยต่อผิวหนังพร้อมกับตาได้ แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดนั้นมีมูลค่าแพงมากกล่าวว่า แบตเตอรี่เจล (หรือว่า “เจลเซลล์”) ภายในจะใส่อิเล็กโตรไลต์จำพวกเซมิ- โซลิด ที่ป้องกันการหกได้ดี และแบตเตอรี่ประเภทอัดไฟใหม่ได้ที่เปลี่ยนที่ได้สบายกว่าคือว่าชนิด “เซลล์แห้ง” ที่ทำกันใช้กันในโทรศัพท์มือถือพร้อมทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำพวกแบตเตอรี่สามัญ ของความคิดเห็นของผู้ใช้แบตเตอรี่แยกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ เช่นนี้ แบตเตอรี่ประเภทอัดกระแสไฟฟ้าใหม่ได้ และแบตเตอรี่ประเภทอัดกระแสไฟฟ้าใหม่มิได้ (ใช้แล้วทิ้ง)หากใช้กันใช้อย่างสะพัดทั้งสองประเภทแบตเตอรี่ใช้แล้วทิ้งเรียกอีกอย่างว่า เซลล์ปฐมภูมิ ใช้ได้ครั้งเดียว เพราะกระแสไฟฟ้าที่ได้เกิดจากการเปลี่ยน ของสารเคมีครั้นสารเคมีเปลี่ยนแปลงหมดไฟฟ้าก็จะหมดจากแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เหล่านี้เหมาะกับใช้ใน เครื่องมือขนาดกระทัดรัดพร้อมทั้งอาจจะเปลี่ยนที่ได้สบาย ใช้ไฟน้อยหรือว่าในที่ที่ห่างไกลจากพลังงานกระแสไฟฟ้ากระแสสลับในทางต่างกันแบตเตอรี่ชนิดอัดกระแสไฟใหม่ได้หรือไม่ เซลล์ทุติยภูมิ อาจจะอัดกระแสไฟใหม่ได้ภายหลัง ไฟหมดทั้งนี้เพราะสารเคมีที่ใช้ทำแบตเตอรี่แบบนี้อาจจะทำเอากลับไปอยู่ในสภาพการณ์เดิมได้โดยการอัดกระแสไฟฟ้าเข้าไปใหม่หากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้อัดไฟนี้เรียกว่า ชาร์เจอร์ หรือ รีชาร์เจอร์แบตเตอรี่รถยนต์ประเภทอัดกระแสไฟใหม่ได้ที่โบราณที่สุดหากใช้อยู่จวบจนล่าสุดนั่นคือ “เซลล์เปียก” ไม่ก็แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด

แนะนำ www.starairsound.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s