ความสมดุลกับการสร้างบ้าน

ความสมดุลกับการสร้างบ้าน

ความสมดุลกับการสร้างบ้าน

ความสมดุลกับการสร้างบ้าน

การรับสร้างบ้านปัจจุบันเราได้รับข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น หลายเหตุการณ์ทีเกิดขึ้นที่ต่างประเทศเราอาจเห็นว่าน่ากลัวแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทย หรือเกิดได้แต่ไม่มีความรุนแรง ในขณะเดียวกันภัยพิบัติบางประเภทนั้น ประเทศไทยอาจสามารถเกิดได้อย่างรุนแรงมากกว่าที่อื่นๆ ใด ตัวอย่างเช่น เรารู้ข่าวแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นที่รุนแรงและน่ากลัวอย่างมาก ดังนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวจนทำให้อาคารสูงในกรุงเทพสั่น เราก็จะกลัว และตกใจอย่างยิ่งว่าตึกจะถล่ม หรือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็คิดว่าว่าเขื่อนจะพิบัติ หรือเราเห็นหลุมยุบที่ประเทศกัวเตมาลา ที่ใหญ่และลึกมากๆ เมื่อเกิดหลุมยุบที่ถนนพระราม 4 ในกรุงเทพ เราก็กลัวกันว่าจะรุนแรงเหมือนกัน ปรากฎการณ์ดังกล่าวทำให้อดคิดไม่ได้ว่าประชาชนนั้นไม่ได้นึกถึงว่าวิศวกรจะหาทางแก้ปัญหาหรือเป็นที่พึ่งได้ทั้งๆ ที่ภัยธรรมชาติเหล่านี้วิศวกรสามารถที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ บทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะภัยธรรมชาติที่เป็นธรณีภัย เช่น แผ่นดินไหว ดินถล่ม เชื่อพิบัติ เป็นต้น

ภาพรวมธรณีภัยในประเทศไทย ธรณีภัยในประเทศไทยนั้นมีทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และจากมนุษย์ กรณีที่เกิดจากธรรมชาติได้แก่ ดินถล่ม น้ำท่วม ดินถล่ม ตลิ่งพัง หลุมยุบ และแผ่นดินไหว เป็นต้น สำหรับกรณีที่เกิดจากมนุษย์นั้นได้แก่ การพิบัติของถนนบนดินอ่อน การพิบัติของลาดตัดไหล่เขาฐานรากอาคารพิบัติ แผ่นดินทรุดจากการสูบน้ำบาดาล หลุมยุบจากการสูบเกลือ หรือแม้กระทั่งแผ่นดินไหวจากการเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเป็นต้น ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการเกิดธรณีภัยในประเทศไทยนั้น ดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่าความถี่ของการเกิดธรณีภัยตามสภาพธรรมชาตินั้นมีความถี่การเกิดที่ไม่แตกต่างจากในอดีต แต่ผลกระทบต่อมนุษย์นั้นกลับมีมากขึ้นเนื่องจากเกิดการขยายการใช้ประโยชน์ที่ดินไปยังพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัย สร้างบ้านด้วยเหตุผลเดียวกันนั้นได้ทำให้สถิติความถี่ของธรณีภัยที่เกิดจากมนุษย์นั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

ความรุนแรงของภัยธรรมชาตินั้นขึ้นอยู่กับกฎความสมดุลระหว่างขนาดความรุนแรง และความถี่การเกิด หากภัยใดมีความถี่ การเกิดสูง ความรุนแรงมักจะต่ำ แต่ภัยใดที่น่านๆเกิดครั้งความรุนแรงมักจะสูง ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับภัยธรรมชาติของมนุษย์นั่นเอง เมื่อภัยใดเกิดบ่อยเราย่อมจะมีวิธีจัดการบริษัทรับสร้างบ้านที่เหมาะสม และยอมรับความสูญเสียได้ในระดับหนึ่ง

แนะนำ บริษัทสร้างบ้าน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s