กระบวนการการผลิตแบตเตอรี่

แบตเตอรี่

กระบวนการการผลิตแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ แหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปมาของรถบนท้องถนนก็ดี หรือว่าเรือยนต์หากลอยอยู่ตามแม่น้ำลำคลองก็ดี ก่อกำเนิดโดยส่วนใดส่วนหนึ่งของแหล่งพลังงาน ที่กล่าวว่า ?แบตเตอรี่? แบตเตอรี่ของเครื่องยนต์ ทุกอย่างจะทำหน้าที่คล้ายคลึงสถานที่เก็บพลังงาน ซึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติงานฉับพลันครั้นเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์กลไกหรือไม่คงเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า แบตเตอรี่เป็นจุดรวมของ กระแสไฟ หากพร้อมที่จะกระจายไปยัง ส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์กลไก เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถทำหน้าที่ได้

การดีไซน์แบตเตอรี่

ก่อนที่ทำการสร้าง แบตเตอรี่นั้นจำต้องทำการดีไซน์องค์ประกอบมากมาย ของแบตเตอรี่ เสียก่อน เช่นว่า เปลือกหม้อของแบตเตอรี่ ฝาหม้อแบตเตอรี่ ขั้วบวก ขั้วลบ แผ่นกั้นพร้อมทั้งส่วนประกอบ ต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแบตเตอรี่ เพื่อให้ให้ได้แบตเตอรี่ที่มีคุณค่าตรงเวลา

การสร้างโครงแผ่นธาตุ

วัตถุดิบที่ใช้ภายในการสร้างโครงแผ่นธาตุ ตัวอย่างเช่น ตะกั่วผสมพลวง อุปกรณ์กลุ่มนี้ก่อนที่นำมาทำการทำ จะต้องผ่านการทดสอบคุณลักษณะเสียก่อน เช่นนี้สำหรับให้ได้อุปกรณ์ที่ได้เกณฑ์จริง ๆ  ตอนหลัง จึงนำสารตะกั่วผสมพลวงที่ผ่านการตรวจคุณภาพหลังจากนั้น มาหลอมให้ละลายข้างในเตาหลอมตะกั่ว ครั้นหลอมดีแล้วจะใช้ปั๊ม ปั๊มตะกั่วที่หลอมละลายเข้าข้างในแม่พิมพ์ เพื่อให้หล่อเป็น โครงแผ่นธาตุ เครื่องกลไกและเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างในการสร้างโครงแผ่นธาตุจะได้รับการดูแลอย่างประณีตบรรจงในด้านความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้ให้ได้โครงแผ่นธาตุที่มีคุณลักษณะและได้เกณฑ์เมื่อได้โครงแผ่นธาตุที่มีคุณลักษณะแล้ว จะมีการเอาโครงแผ่นธาตุที่สร้างได้ไปทำการตรวจสอบ คุณค่าตามมาตรฐานที่เจาะจง ตลอดจนความเป็นระเบียบของโครงแผ่นธาตุ เช่นว่า ความเรียบร้อยของลักษณะทั่วๆ ไป ความสมบูรณ์ภายในการหล่อ ความเหนียว สัดส่วนพร้อมทั้งน้ำหนัก หากการสำรวจคุณค่านี้ ควรจะทำตลอดระยะเวลา ภายในสายการสร้าง นอกจากนี้ยังมีการสุ่มแบบอย่าง หลังจากนั้นนำไปวิเคราะห์ โครงสร้างทางสารเคมี

การสร้างผงตะกั่วออกไซด์

อุปกรณ์ที่ใช้ภายในการสร้างผงตะกั่วออกไซด์ จะต้องใช้ตะกั่วบริสุทธิ์ ชนิด 99.99 % โดยเอา แท่งตะกั่วบริสุทธิ์มาตัดให้เป็นท่อน ๆ ตามประเภทที่อยากได้ส่งเข้าข้างในเครื่องบด ในขณะที่ที่กำลังทำการบดจึงมีการดูแลการปฏิบัติหน้าที่ชนิดอัตโนมัติ พร้อมทั้งนอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานที่สั่งงานเครื่องบด จำต้องทำการจดบันทึกสถานการณ์การทำงานของเครื่อง ตลอดจนบันทึกผลการสั่งงานคุณค่าของ ผงตะกั่วออกไซด์ที่บดไว้ด้วย ครั้นเมื่อบดผลตะกั่วออกไซด์จนละเอียดได้ที่ดีแล้ว จะดูดผงตะกั่วออกไซด์ผ่านเครื่องกรอง เข้าไปเก็บภายในไซโลเพื่อให้รอนำไปใช้ผสมเป็นเนื้อแผ่นธาตุถัดจากนั้น

การทดสอบคุณลักษณะของผงตะกั่วออกไซด์ จะมีการเอาผงตะกั่วออกไซด์ที่สร้างได้ มาทำการพินิจพิจารณาด้วยกระบวนการทางเคมีละเอียดลออ เช่นนี้สำหรับตรวจถึงความละเอียดพร้อมด้วยเปอร์เซนต์ของออกไซด์ ตลอดจนความรอบรู้ในการดูดกลืนน้ำ ผงตะกั่วออกไซด์จะต้องได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนที่จะเอาไปรวมกับน้ำยาเคมี เพื่อจะทำเป็นเนื้อแผ่นธาตุในวิธีการจากนั้น

 

แหล่งที่มา แบตเตอรี่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s